I. Magatartási szabályok:

A. Illem. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának, szülés-segítői minőségében mindig a legmagasabb fokú önfegyelemre kell törekednie.

B. Szaktudás és szakmai fejlődés. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának mindent el kell követnie annak érdekében, hogy jártas és naprakész legyen a gyakorlathoz szükséges szakismeretekben, ehhez folyamatosan kell képeznie magát, jó kapcsolatot kell ápolnia a rokon szervezetekkel és más szülést segítő szakemberekkel és csoportokkal.

C. Önismeret. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának mindent el kell követnie annak érdekében, hogy önmagával és saját korlátaival tisztában legyen. Képzése ez irányban is szükséges feltétele a hivatása gyakorlásához.

D. Becsület. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának mindig a legmagasabb fokú szakmai becsületesség szintjén kell eljárnia.

E. Hagyományőrzés: A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának mindig törekednie kell arra, hogy női hagyományainkat a szülőszobán is megőrizze.

F. Alázat. A dúla, szülés segítő minőségében maximális alázattal kell forduljon a család és a szülés szentsége felé.

II. Etikai felelősség a kliensek felé

A. A kliens érdekeinek prioritása. A Magyar Dúlakör Egyesület tagja elsődleges szempontja mindig a kliens érdekeinek szem előtt tartása kell legyen.

B. A kliens előjogai és jogai. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának mindent el kell követnie azért, hogy a kliens számára megkönnyítse a maximális önrendelkezést.

C. Bizalom és magánszféra. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának tisztelnie kell a kliense magánéletét, és bizalmasan kell kezelnie minden olyan információt, amihez a szakmai kötelessége teljesítése közben hozzájutott.

D. A szolgálati kötelezettsége. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának meg kell találnia a kliens segítésének módját, akár saját szolgálatai útján, akár más szakemberhez való átirányítás révén.

E. Megbízhatóság. Ha a Magyar Dúlakör Egyesület tagja megállapodott egy konkrét klienssel, hogy együtt fognak dolgozni, akkor kötelessége megbízhatóan, eltérés nélkül a megállapodáshoz tartania magát.

F. Díjazás. Amikor a díjakat közösen megállapítják, a Magyar Dúlakör Egyesület tagjának meg kell bizonyosodnia a felől, hogy azok tisztességesek, indokoltak, átgondoltak, arányban állnak a szolgáltatással és figyelembe veszik a kliens fizetőképességét is.

III. Etikai felelősségvállalás a kollegák felé

A. Tisztelet, tisztesség és udvariasság. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjánaktisztességesen, tisztelettel, udvariasan és bizalommal kell közelednie kollégáihoz.

B. A kollégák klienseivel szembeni viselkedés. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjánakkötelessége teljes szakmai megfontoltsággal közeledni a kollégák klienseihez.  

IV.  Etikai felelősségvállalás a szülés körüli egészségügyi csapat tagjai felé:

A.Tisztelet, tisztesség és udvariasság. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjánaktisztességesen, tisztelettel, udvariasan és bizalommal, jó szándékot feltételezve kell közelednie minden egészségügyi dolgozó felé nem csupán azok felé, de kiemelkedően, akik a szülés körül tevékenykednek.

V. A szüléssegítő hivatással szembeni etikai felelősség

A. A szakmai becsület fenntartása. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának kötelessége szem előtt tartani hivatása értékeit, etikáját, tudományát és küldetését.

B. Közösségi szolgálat. A Magyar Dúlakör Egyesület arra biztatja minden tagját, hogy biztosítson minden indokolt és lehetséges esetben nagyon alacsony áron vagy ingyenesen szüléssegítő szolgáltatásokat, ezzel is részt vállalva a közösség támogatásában és a hátrányos helyzetben élők megsegítésében..          

VI. A társadalommal szembeni etikai kötelességek

A. Az anya és a baba jól-létének segítése. A Magyar Dúlakör Egyesület tagjának kötelessége segíteni az anyák és gyermekeik jóllétét, és ha ez lehetséges azok családjának és barátainak jóllétét is.      

Az alábbi kódexben foglaltak vonatkoznak a Magyar Dúlakör Egyesület rendes, pártoló, és tiszteletbeli tagjaira egyaránt.  Az alábbi kódexben foglaltakat felelősségem teljes tudatában elfogadom, és ezek az alapelvek szerint cselekszem.